Baldersnäsläger 2019

Nu pågår planeringen inför Baldersnäs för fullan vind i seglen!

Datumet är satt och anmälan kommer inom kort. så gör er beredda på ett läger vi väntat länge på!

Baldersnäsläger 2019