Baldersnäsläger 2019

Välkommen till ett hisnande äventyr i sann nordisk anda på årets Baldersnäsläger!
Anmälan via scoutnet!

Ny länk för anmälan då det var problem och begränsningar med Scoutnet.
Google forms anmälan

Baldersnäsläger 2019