kontakta oss

Hör gärna av dig till oss!

Ni når oss enklast på info@vastbodal.se
Vi använder även Discord för kommunikation mellan medlemmar. Gå med här: Västbodal Discord server
Nedan kommer även kontaktuppgifter till enskild medlem.

Styrelsemedlemmarna i Västbodal

Kontaktuppgifter till 2018 distriktsstyrelse:

Jenny Hermansson
Ordförande
Leda distriktet och
ansvarig för externa kontakter

Telefon – 0702-223970

e-post   – jenny.hermansson@vastbodal.se


Annalena Levin
Vice Ordförande
Märkes- och utbildningsansvarig

Telefon – 0708-523573

e-post   – annalena.levin@vastbodal.se


Krister Björkman
Senior advisor

Telefon – 0705-745276

e-post   – krister.bjorkman@vastbodal.se


Mats Lejon
Kassör, materialansvarig

Telefon – 0733-975080

e-post   – mats.lejon@vastbodal.se


Sandra Påsse
Sekreterare
Äventyrare, Utmanare och Roverscouter

Telefon – 076-2012179

e-post   – sandra.passe@vastbodal.se


Niclas Dalstrand
Kårkontakt, medlemsregister
rekryteringsstöd och ansvarig för lägerplatsen Gruvan

Telefon – 073-5334808

e-post   – niclas.dahlstrand@vastbodal.se


Christian Krut
IT och kommunikation

Telefon – 072-2150681

e-post   – christian.krut@vastbodal.se


Max sikström
Utbildningsansvarig
Materialansvarig

Telefon – 073-9817093

e-post   – max.sikstrom@vastbodal.se


Jesper Samuelsson
Äventyrare, Utmanare och Roverscouter
Distriktets kajaker

Telefon – 076-7762677

e-post   – jesper.samuelsson@vastbodal.se


valberedningen:

Linda Myrstrand,
073-9862824
Sammankallande

Tony Wingqvist

Gunvor Påsse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer – Ekonomi:

Berne Ytterby,
Håkan Lindbom
Eva-Marie Johansson
Maria Lidqvist

 


FAKTURERINGS ADRESS TILL VÄSTBODAL:

Västbodal Scoutdistrikt

c/o Mats Lejon

Kaflegatan 3A

46140 Trollhättan

Kommentarer inaktiverade.