Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss!

Styrelsen nås enklast genom att maila info@vastbodal.se men nedan finns även kontaktuppgifter till enskild styrelseledamot

Kontaktuppgifter till 2021 års distriktsstyrelse:

Jenny Hermansson
Ordförande
Leda distriktet och
ansvarig för externa kontakter

Telefon – 0702-223970

e-post   – jenny.hermansson@vastbodal.se


Krister Björkman
Senior advisor

Telefon – 0705-745276

e-post   – krister.bjorkman@vastbodal.se


Mats Lejon
Kassör, materialansvarig

Telefon – 0733-975080

e-post   – mats.lejon@vastbodal.se


Sandra Påsse
Sekreterare
Äventyrare, Utmanare och Roverscoutsansvarig

Telefon – 076-2012179

e-post   – sandra.passe@vastbodal.se


Jesper Ljunggren
Ledamot
Telefon – 076-0080164
e-post – jesper.ljunggren@vastbodal.se


Niclas Dalstrand
Kårkontakt, medlemsregister
rekryteringsstöd och ansvarig för lägerplatsen Gruvan

Telefon – 073-5334808

e-post   – niclas.dahlstrand@vastbodal.se

Anders Nielsen
Ledamot
Telefon – 0723-270922
e-post – anders.nielsen@vastbodal.se

Kommunikation:

Distriktet främsta kommunikationsmedel är hemsidan, men skickar också ut Djungeltrumman (medlemsmail). Distriktet använder även Facebook och Instagram för att sprida information om aktiviteter med mera, samt använder också Discord för kommunikation mellan medlemmar.

Utlåning av material:


Kajakansvarig – Jesper Samuelsson

Telefon – 076-7762677

e-post   – jesper.samuelsson@vastbodal.se

Övrigt material lånas genon att maila info@vastbodal.se


Valberedningen:

Valberedningen inför stämman 2022 når du genom att maila valberedning@vastbodal.se och består av

sammankallande Mattias Niklasson, Morlanda Scoutkår

Isabelle Blom, Henåns Scoutkår

och Tony Wingqvist, Hunnebergs KFUM Scoutkår
FAKTURERINGS ADRESS TILL VÄSTBODAL:

Västbodal Scoutdistrikt

c/o Mats Lejon

Kaflegatan 3A

46140 Trollhättan

Västbodals Plusgironummer: 27 17 73 – 4

Västbodals Swish-nummer: 123 316 13 46

Kommentarer inaktiverade.