Länkar

Här samlar vi användbara länkar för dig som scoutledare eller scout.

Scoutordlista

I scouting så använder vi väldigt ofta ord och benämningar som inte används i resten av samhället. Som ny i scouting så kan det vara frustrerande, och man kan längta efter en ordlista. Som tur är så finns det en sådan. Hässelby scoutkår har gjort en bra scoutordlista.

http://www.hasselbyscout.se/for-ledare/ordlista/

Scoutings historia

En del av de märkliga orden är enklare att förstå om man vet lite om scoutings historia. Här finns en bra sammanfattning om den.

http://www.scouterna.se/om-scouterna/vad-ar-scouterna/scouthistoria/

Scouternas organisation i Sverige

http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/var-organisation/

Scouternas programstöd

På scouternas webb finns massor med bra material för dig som ledare. Här finns en del länkar för att snabbt hitta rätt.

Huvudsidan om scouternas program:

http://www.scouterna.se/ledascouting/

http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/

Scouternas böcker kan man beställa här:

http://www.scoutshop.se/bocker-och-program

En del av böckerna kan man ladda hem eller läsa på nätet. Allt om det kan man läsa om här:

http://www.scoutservice.se/ladda-ner/programbocker/

På den sidan finns också massor med annat material att ladda hem för den som vill, t.ex. Terminsprogram, Märkessystemet, Demokratidokument, Mallar, Affischer, Rekrytering, Bilder, Manualer mm.

En del material som är utvecklat av Scouternas Folkhögskola finns på några andra platser.

Programmaterial kring Trygga möten finns här:

http://tryggamoten.scout.se

Själva webbkursen Trygga Möten finns här:

http://scouterna.luvit.se/LuvitPortal/index.aspx?ReturnUrl=%2fLUVITPortal%2f

Kartor

Kartor behöver man som scout. Numera finns det ganska många riktigt bra fria tjänster på nätet där man kan söka och ta fram kartor av olika slag.

Lantmäteriet har ansvar för det mesta kartmaterialet i Sverige. Mycket av deras information är fri att ta del.

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/

Riksantikvarieämbetet har en tjänst som heter Fornsök, som visar kartor med alla fornminnen. Kartan kan zoomas ända ner till fastighetskartan, och skrivas ut.

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Naturvårdsverket har en annan karttjänst, som visar skyddad natur över hela landet. Kartan kan zoomas ända ner till fastighetskartan, och skrivas ut.

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se

Länsstyrelserna har också en webbtjänst med kartor. Deras tjänst kräver tyvärr att man har webbläsartillägget Silverlight installerat. Kartan kan zoomas ända ner till fastighetskartan, och skrivas ut.

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/

Allemansrätten

Naturvårdsverket har massor med information om Allemansrätten, broschyrer på många språk, filmer, pdf-böcker, tipsfrågor mm.

http://www.allemansratten.se

Skyddad natur

Även här finns massor med material hos Naturvårdsverket

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/

Friluftsutrustning

Några utmärkta postorderbutiker är:

Knopar

På nätet finns massor med resurser om knopar. En av de bättre är Knots3D. Den finns också som en app till smarta telefoner.

Kommentarer inaktiverade.