Varg- och distriktsmärket

Vargmärket

DSC_0331

Vargmärket är ett märke som är lokalt för Västbodal scoutdistrikt. Vargmärket får man genom att delta i läger och hajker. Märket har flera grader, och man får en högre grad ju mer läger och hajker man varit på.

Märket finns för att uppmuntra till mer lägerdeltagande och öka det lägertekniska kunnandet. Distriktet vill visa att det är friluftsliv med läger och hajker och liknande som är det mest centrala inom vår verksamhet, och sen är ju märken alltid roligt.

Märket är ett runt metall eller emaljmärke, och det skall placeras till vänster på scoutskjortans vänstra ficklock.

Graderna på Vargmärket är dessa:

Lägervalp – Brons – 5 lägerpoäng.

Unglägervarg – Silver – 20 lägerpoäng

Lägervarg – Guld – 40 lägerpoäng

Storlägervarg – Guld med blå emalj – 100 lägerpoäng

Gammellägervarg – Guld med röd emalj – 250 lägerpoäng

Lägervalp och Unglägervarg kan beställas från Distriktet och delas ut på kåren.
Lägervarg och Storlägervarg och Gammellägervarg delas ut av distriktsrepresentant på något lämpligt kår- eller distriktsarrangemang. Hör av er om ni har scouter eller ledare som skall ha märken i dessa grader.

De läger/hajker som ger lägerpoäng måste vara utomhusförläggning i tält, vindskydd eller liknande.
Läger/hajk en natt – 2 Poäng
Läger/hajk två nätter – 3 Poäng

Kortare läger (tre till fem nätter) – 5 Poäng
Följande läger, hajker eller seglingar skall vara minst sex nätter
Sommarläger, (kårläger, kårseglingar) – 10 Poäng
Konfirmationsläger, (endast lägerdelen) – 10 Poäng
Nationellt arrangemang, t.ex. Blå Hajk och motsvarande – 12 Poäng
Distrikts- eller Regionsläger och motsvarande – 12 Poäng
Nationellt läger eller nationell jamboree – 12 Poäng
Utlandsläger, Jamboreer och motsvarande – 15 Poäng
T/G-kurs (endast den praktiska delen) – 15 Poäng

Oavsett om man har deltagit i aktiviteten som deltagare eller funktionär så är det poänggrundande.
Har man endast deltagit i en del av lägret styrs poängen av antalet dagar man har deltagit.

För vidare information se dokumenten nedan
(nedladdning av excelldokument):

Beställning_lägervargmärken 1.2

VARGMÄRKET 10

INDIVID

Distriktsmärket


Kommentarer inaktiverade.