Sommarläger 2020

Nu har vi startat planeringen för nästa års regiongemensamma läger.
En uppföljning av Livat.

Lägerveckan är inte fastlagd men troligen v 27 eller 28

Vi söker medarbetare både för förberedelser, Lägerledning och funktionärer

Håll uppsikt på distriktets hemsida, inom kort kommer en länk till Lägrets egen sida

Har du frågor eller synpunkter, kanske engagera dig hör av dig till Sven Melkersson via mail sven.melkersson@gmail.com