Vargmärket

Vargmärket är ett märke som är lokalt för Västbodal scoutdistrikt. Vargmärket får man genom att delta i läger och hajker. Märket har flera grader, och man får en högre grad ju mer läger och hajker man varit på.

Märket finns för att uppmuntra till mer lägerdeltagande och öka det lägertekniska kunnandet. Distriktet vill visa att det är friluftsliv med läger och hajker och liknande som är det mest centrala inom vår verksamhet, och sen är ju märken alltid roligt.

Märket är ett runt emaljmärke, och det skall placeras till vänster på scoutskjortans vänstra ficklock.

Graderna på Vargmärket är dessa:

Lägervalp – Brons – 5 lägerpoäng.

Unglägervarg – Silver – 20 lägerpoäng

Lägervarg – Guld – 40 lägerpoäng

Storlägervarg – Guld med blå emalj – 100 lägerpoäng

Lägervalp och Unglägervarg kan delas ut på kåren, Lägervarg och Storlägervarg delas ut på något lämpligt distriktsarrangemang.

De läger/hajker som ger lägerpoäng måste vara utomhusförläggning i tält, vindskydd eller liknande.
Läger/hajk en natt – 2 Poäng
Läger/hajk två nätter – 3 Poäng

Kortare läger (tre till fem nätter) – 5 Poäng
Följande läger, hajker eller seglingar skall vara minst sex nätter
Sommarläger, (kårläger, kårseglingar) – 10 Poäng
Konfirmationsläger, (endast lägerdelen) – 10 Poäng
Blå Hajk, Explorer Belt, Fjällrajd, Fjällkurser, kanotkurs och Biscaya-segling – 12 Poäng
Distrikts-, Regions-, Landsdelsläger, Skeppslagsseglingar – 12 Poäng
Nationellt läger eller nationell jamboree – 12 Poäng
Utlandsläger – 15 Poäng
Jamboree, Världs-, Unionsläger, RoverMoot – 15 Poäng
T/G-kurs (endast den praktiska delen) – 15 Poäng

Oavsett om man har deltagit i aktiviteten som deltagare eller funktionär så är det poänggrundande.
Har man endast deltagit i en del av lägret styrs poängen av antalet dagar man har deltagit.

Kommentarer inaktiverade.