Scout 1 – En ledarskapsutbildning

Välkommen till Scout 1, den 16-17 november 2013

Kursen vill ge dig en fördjupad kunskap om:

  • Programplanering – Varför hur och vad
  • Ledarskap – Lyssnande och stödjande, situationsanpassat
  • Trygg och säker verksamhet
  • Friluftsliv – som scoutmetod

Detta är första delen av tre. Del två är utomhus, del tre kommer till hösten ett år senare.

Kursen startar lördag 16 november med ”dropinfika” från kl 9:30, kursen startar 10:00. Hemfärd kl 14:00 på söndag 17 nov.

Anmälan sker genom din kårutbildare. Ange namn adress, födelseår, telefon och kår.
OBS: Glöm inte ange om du behöver specialkost.

Kursen Scout del 1 kostar 150:- för medlemmar i Västbodals scoutdistrikt

Anmälan till Mats Jacobsson, E-post matsjacobsson@live.se

Kommentarer inaktiverade.