Ledarvårdsbidrag att söka

Distriktstyrelsen påminner om att distriktets kårer har möjlighet att söka bidrag för egna ledarvårds- och ledarutvecklingsaktiviteter. Bidrag kan sökas med upp till 25 kr per kårmedlem. Redovisa kortfattat vad ni vill göra eller eventuellt har gjort.

Ansökan om bidrag skickas till info@vastbodal.se

Kommentarer inaktiverade.