Distriktskåren

Det har cirkulerat i olika medier att Västbodals scoutdistrikts distriktskår skall ha blivit upplöst av Scouternas styrelse med en ikraftträdande denna sommaren.  Vi i Distriktsstyrelsen vill härmed informera er om att så inte är fallet!!! Vi har varit i kontakt med Scouternas kansli och de har bekräftat att de skickat ut felaktig information.

Kommentarer inaktiverade.