Kallelse till distriktsstämma 12 mars 2017

Välkomna på distriktets stämma!

12 mars 2017 kl 15:00 i Morlanda scoutlokal.

Klockarebergsvägen 4, Ellös

Handlingar kommer läggas ut här allt efter som de blir klara, men senast den 19 februari.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 12 februari på adress info@vastbodal.se

eller ordf. Jenny Hermansson, Dalby 178, 473 95 Henån

Inga motioner har inkommit den 13 februari!

Vi bjuder på ordentlig fika!

Skicka gärna ett mail till info@vastbodal.se, och tala om hur många som kommer från resp. scoutkår.

OBS!! Glöm ej att lägga in alla era medlemmar med rätt info i Scoutnet före årets slut!

Här hittar ni kontakter till valberedning och styrelse. 

Ombudslista-2017

Dagordning DST 2017

Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2016

Resultat-prel-16

Balans-prel-16

Verksamhetsplan 2017-2018 Västbodal

Budgetförslag 2017-2018

Verksamhetsrevision Vastbodal 2016

 

Kommentarer inaktiverade.