Distriktssammanslagning och nytt namn

På stämman den 24 mars kommer vi förhoppningsvis slå samman två distrikt, och ta in några nya kårer. Vi tror att det är en bra ide att det ”nya” distriktet får ett nytt namn. Mer om detta längre ner. Först lite bakgrund till sammanslagningen. År 2006 antog samtliga förbund ”Färdplan för framtiden”. I denna finns en vision om att ha ett scoutförbund i Sverige. Ett tag därefter utbröt en viss turbulens när dåvarande Svenska Scoutförbundet lade fram ett illa genomtänkt och dåligt förankrat förslag om att drastiskt minska antalet distrikt, dessutom med en alldeles orimlig tidsplan. Förslaget avslogs, men debatten gick vidare. År 2009 och 2010 fattar Svenska Scoutförbundet och Svenska Scoutrådet stämmobeslut om att arbeta för att bilda en gemensam scoutorganisation i Sverige.

På SSF stämma 2011 fattas beslut om att omvandla Svenska Scoutförbundet till Scouterna – Riksorganisationen. FA är då med som ett distrikt i Scouterna.

På stämman 2012 fattas beslut att avveckla Scoutrådet, och att dess internationella uppgifter tas över av Scouterna – Riksorganisationen. NSF och Equmenia tecknar efter beslut på sina stämmor samverkansavtal med Scouterna. KFUM/KFUK beslutar på sin stämma att gå in i Scouterna – Riksorganisationen.

Detta innebär bland mycket annat att de scoutdistrikt från SSF och KFUM/KFUK som överlappar geografiskt behöver slås ihop.

Under hösten och våren har distriktstyrelserna arbetat för att förbereda dessa förändringar.

På vårens stämma kommer vi föreslå att vi genomför en sammanslagning av Älvsborgs Norra scoutdistrikt och Göta Älvdals scoutdistrikt. Några kårer som tidigare tillhört Göteborgs distrikt kommer att byta till vårt nya distrikt.

Det nya distriktet kommer då att innehålla följande kårer:

Från gamla Älvsborgs Norra: Lilla Edet, Trollhättan, Öresjö, Vänersborg, Uddevalla, Uddevalla Sjö, Lysestrand, Stångenäset, Stigen, Färgelanda, Mellerud, Bengtsfors, Åmål, Distriktskåren

Från gamla Göta Älvdals: Hunnebergs Scoutkår, Uddevalla, Ljungskile, Ärrsjöblomman ( Fengersfors ), Henån

Från Göteborgs distrikt: Morlanda, Svanesund

Vad skall vi då kalla det nya distriktet? Det är inte så enkelt. I den distriktsutredning som gjordes i samband med sammanslagningen av scoutförbunden så användes arbetsnamnet ”Fyrbodals scoutdistrikt”. Namnet Fyrbodal är redan upptaget av flera olika sammanslutningar ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Fyrbodal ), och domännamnet fyrbodal.se är upptaget, så Fyrbodal är inte aktuellt för oss.

De flesta scoutdistrikt heter något med geografisk anknytning, men några andra varianter på namn som syftar på historiska personer eller företeelser finns, t.ex. Staffans, Dacke eller Snapphane scoutdistrikt. Vi kommer dock inte på något namn i den stilen som passar för vårt distrikt. Är det någon som har någon ide?

Om man tänker geografi så blir det inte så enkelt heller. Nordvästra Västra Götaland känns lite klumpigt.

Vi har bollat lite andra varianter. Bohus-Göta scoutdistrikt är ett möjligt namn, med iden Bohuslän och Götaland. Det har funnits tidigare, på 50-talet, men kan förvirra lite eftersom det finns orter som heter Bohus och Göta.

Västbodals scoutdistrikt är en variant som vi tror en del på. Dalboväst är en annan på samma tema ( Västergötland, Bohuslän, Dalsland ). Bodalväst kan man också tänka sig.

Älvbodal kan också vara möjligt, iden är då Göta Älv, Bohuslän, Dalsland. Dalboälv och Bodalälv känns inte riktigt lika naturliga.

Kommentarer inaktiverade.