Kortfattat från DSM4 20150415

Mats L, Jenny H, Krister B, Tony W, Sandra P och Annalena L träffades i Vikarnas lokal Uddevalla.
Rapport från extra distriktsstämman drogs.
Policydokument för ekonomi diskuterades med ursprung ur Scouternas policydokument.
Fördelar med att ha en eller två stämmor diskuterades.
Styrelsearbetet och uppdragsbeskrivningar gicks igenom.
Muntlig rapport från DO-träffen drog Jenny och Krister.
Förutom övernattningen i en dålig lokal var det ett trevligt scoutarrangemang.
Info om utbildningsfonden drogs. (Det finns en fond från Scouternas Folkhögskola att söka pengar ifrån för att gå kurser)
”Scouternas Vänner” är en medlemsorganisation
Scouternas stödfond finns också att söka pengar ifrån.
Lite internationell info: 50 miljoner scouter finns just nu i världen (3 länder i världen är ej medlemmar i WOSM/WAGGS)
Framtida aktiviteter:
4-12 aug 2017 är det Nationell jamboree i Sverige
19-20 nov 2016 är det nästa demokratijamboree.
Rapport från Boda Borg resan. ca 40 deltagare och mycket lyckat. Deltagare från Åmål, Henån, Mellerud, Vänersborg, Hunneberg, Lysestrand och Trollhättans scoutkårer. Petter körde bussen på ett föredömligt sätt.
Sommarläger diskuterades.

Kommentarer inaktiverade.